ขายแอร์บ้านราคาถูกที่สุด
ขายแอร์ราคาถูกที่สุด ติดตั้งฟรี
02-058-1587, 092-747-0022
dnair&services | Line

เงื่อนไขการติดตั้ง

 1. ท่อนำ้ยา 4 เมตร เกินจากนี้ 9,000-15,000 บีทียู ราคา 500 บาท/เมตร และ 18,000-24,000 บีทียู ราคา 700 บาท/เมตร
 2. รางครอบท่อน้ำยาแอร์จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
  รางครอบ 2 เส้น (เกิน 200 บาท/เส้น)
  กระโหลก 1 ตัว (เกิน 50 บาท/ตัว)
  งอโค้ง 1 ตัว (เกิน 50 บาท/ตัว)
  งอฉาก 1 ตัว (เกิน 50 บาท/ตัว)
  ข้ามคาน 1 ตัว (เกิน 100 บาท/ตัว)
 3. Breaker คุณภาพสูง มาตรฐาน มอก.
 4. สายไฟ 10 เมตร เกินจากนี้ราคา 40 บาท/เมตร
 5. ขากระเช้า 800 บาท/ชุด
 6. กลิวเปลี่ยนทิศทางลมคอยล์ร้อน 800 บาท/ชุด
 7. รับประกันการติดตั้ง 90 วัน จากการเปิดใช้งานปรกติ
 8. ท่อน้ำทิ้งสีเทา 4 เมตร (เกิน 40 บาท/เมตร)
 9. หมายเหตุ หากมีสวนเกินก่อนทำการติดตั้งช่างจะแนะนำลูกค้าก่อนเสมอ
  อุปกรณ์ติดตั้งที่ไม่ได้ใช้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดหรือคืนให้กับลูกค้าได้


การรับประกันสินค้า

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกันอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

การรับประกันหลังการติดตั้ง

การสั่งซื้อพร้อมติดตั้ง

เงื่อนไขการติดตั้ง

รายละเอียดเงื่อนไขและมาตรฐานการติดตั้ง
ข้อกำหนดการติดตั้งแอร์